Linh kiện syma x5-8w-8g

pin ( syma x8w-x8g ) 7v4 2000mah 15c

280.000 

Linh kiện syma x5-8w-8g

nắp gắn cánh syma x8w-8g

40.000 

Linh kiện syma x5-8w-8g

cánh syma x8w-8g

80.000 

Linh kiện Esc+ Motor+

motor syma x8w-8g

110.000 

Linh kiện syma x5-8w-8g

mạch syma x8w-8g

320.000 

Linh kiện syma x5-8w-8g

nhông syma x8w-8g

35.000 
×
KHANGVINHRC SẺ GỌI ĐIỆN THOẠI NGAY KHI NHẬN YÊU CẦU
YÊU CẦU GỌI LẠI