Linh kiện XK-X350 & X380

càng đáp + dây GPS xk-x380

260.000 

Linh kiện XK-X350 & X380

vòng bảo vệ cánh xk-x380

160.000 

Linh kiện XK-X350 & X380

óc bắt cánh xk-x380

90.000 

Linh kiện XK-X350 & X380

Óc Bắt Cánh xk-X380

90.000 

Linh kiện XK-X350 & X380

cánh đỏ xk-x380

180.000 

Linh kiện XK-X350 & X380

cánh trắng xk-x380

180.000 

Linh kiện Esc+ Motor+

motor brshless xk-x350

350.000 

Linh kiện XK-X350 & X380

body trên xk-x350

350.000 

Linh kiện Esc+ Motor+

esc xk-x350

400.000 

Linh kiện XK-X350 & X380

body dưới xk-x350

530.000 

Linh kiện XK-X350 & X380

càng đáp x350

180.000 
×
KHANGVINHRC SẺ GỌI ĐIỆN THOẠI NGAY KHI NHẬN YÊU CẦU
YÊU CẦU GỌI LẠI