-15%
260.000  220.000 
-16%

Xe buýt mô hình tĩnh

XE BUÝT MÔ HÌNH TĨNH TRAVEL 8812

190.000  160.000 
-22%
180.000  140.000 
929.000 
-16%
190.000  160.000 
310.000 
-17%
210.000  175.000 
179.000 
179.000 
179.000 
179.000 
179.000 
-8%
600.000  550.000 
-16%
190.000  160.000 
-22%
180.000  140.000 
-16%

Mô hình tĩnh

XE BỒN MÔ HÌNH 86008

190.000  160.000 
-17%
180.000  150.000 
-19%
160.000  130.000 
-17%
180.000  150.000 
-17%
180.000  150.000 
-18%
220.000  180.000 
150.000 
-17%
180.000  150.000 
130.000 
-18%
220.000  180.000 
-5%
600.000  569.000 
-18%
340.000  280.000 
180.000 
170.000 
170.000 
180.000 
100.000 
250.000 
×
KHANGVINHRC SẺ GỌI ĐIỆN THOẠI NGAY KHI NHẬN YÊU CẦU
YÊU CẦU GỌI LẠI