-32%
440.000  300.000 
-32%
440.000  300.000 
-29%
420.000  300.000 
-20%
250.000  200.000 
-20%
250.000  200.000 
-16%
350.000  295.000 
70.000 
-23%
650.000  500.000 
-13%
300.000  260.000 
-11%
380.000  340.000 
-19%
210.000  170.000 
-18%
220.000  180.000 
-18%
220.000  180.000 
-16%

Mô hình tĩnh

XE BỒN MÔ HÌNH 86008

190.000  160.000 
-13%
320.000  280.000 
-10%

Mô hình tĩnh

XE SẮT CONTAINER 85010

420.000  380.000 
-18%
220.000  180.000 
-10%
720.000  650.000 
140.000 
-20%
300.000  240.000 

Mô hình tĩnh

XE CẨU SẮT 625036

380.000 
-25%
600.000  450.000 
-20%
400.000  320.000 
-19%
210.000  170.000 
-15%

Mô hình tĩnh

XE LU MÔ HÌNH LK170164

330.000  280.000 
140.000 
-21%
340.000  270.000 
100.000 
100.000 
-23%
130.000  100.000 
-23%
130.000  100.000 
-21%
340.000  270.000 
150.000 
-26%
420.000  310.000 
150.000 
-24%
550.000  420.000 
×
KHANGVINHRC SẺ GỌI ĐIỆN THOẠI NGAY KHI NHẬN YÊU CẦU
YÊU CẦU GỌI LẠI