-24%
550.000  420.000 
-29%
420.000  300.000 
-27%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KADIWEI XE NÂNG HÀNG 625039

440.000  320.000 
-22%
580.000  450.000 
-20%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KADIWEI XE BƠM BÊ TÔNG 625025

750.000  600.000 

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KADIWEI XE CHỞ CẦN CẨU 625024

210.000 
-39%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KADIWEI XE CONTAINER HẠNG NẶNG 625022

670.000  410.000 
-23%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KADIWEI XE ĐẦU KÉO CONTAINER 625044

520.000  400.000 
-26%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KADIWEI XE TẢI CHỞ GỖ 625034

340.000  250.000 
-24%
420.000  320.000 
-31%
580.000  400.000 
-35%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KAIDIWEI HỘP XE CANG ĐƯỜNG 625045

620.000  400.000 
-35%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KAIDIWEI HỘP XE CANG ĐƯỜNG 625045

620.000  400.000 
-25%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KAIDIWEI XE CẨU 620015

320.000  240.000 
-38%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KAIDIWEI XE CHỞ HÀNG ỦI 625029

320.000  200.000 
-55%
550.000  250.000 

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KAIDIWEI XE MÁY CÀY 691012

480.000 
-28%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KAIDIWEI XE NÂNG NGƯỜI 625023

320.000  230.000 
-38%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KAIDIWEI XE PHÁ, NGHIỀN BÊ TÔNG 620016

320.000  200.000 
-36%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KAIDIWEI XE TẢI CHỞ DẦU 625028

780.000  500.000 
-20%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KAIDIWEI XE TẢI CHỞ RÁC 625040

600.000  480.000 
-23%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KAIDIWEI XE VẬN CHUYỂN 625043

520.000  400.000 
-10%
290.000  260.000 
-35%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KAIDIWEI XE XÚC 620006

310.000  200.000 
-20%
300.000  240.000 
-33%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KAIDIWEL XE MÁY CÀY 691012

480.000  320.000 
-56%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KAIDIWEL XE SẮT CÔNG CHỞ DẦU 625042

680.000  300.000 
-21%
890.000  700.000 
-60%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KAIDIWEL XE SẮT NÂNG THÙNG 625049

1.050.000  420.000 
-21%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KAIDIWEL XE SẮT PHAN MÓNG 625021

700.000  550.000 
-17%
420.000  350.000 
-31%
320.000  220.000 
-15%
330.000  280.000 
-32%
310.000  210.000 
-29%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

XE CẨU ĐA NĂNG 1:50 625048

780.000  550.000 
-27%
480.000  350.000 
-30%
400.000  280.000 
150.000 
×
YÊU CẦU GỌI LẠI
YÊU CẦU GỌI LẠI