-20%

Mô hình tĩnh

XE BEN MÔ HÌNH 625006

300.000  240.000 
-32%
440.000  300.000 
-32%
440.000  300.000 
-29%
420.000  300.000 
-20%
250.000  200.000 
-20%
250.000  200.000 
-16%
350.000  295.000 
-23%
650.000  500.000 
-11%
380.000  340.000 
-18%
220.000  180.000 
-18%
220.000  180.000 
-13%
320.000  280.000 
-18%
220.000  180.000 
140.000 
-20%
300.000  240.000 

Mô hình tĩnh

XE CẨU SẮT 625036

380.000 
-25%
600.000  450.000 
-20%
400.000  320.000 
140.000 
-15%

Mô hình tĩnh

XE BÁN KEM BÁNH 666801

330.000  280.000 
-21%
340.000  270.000 
-21%
340.000  270.000 
140.000 
-26%
420.000  310.000 
-24%
550.000  420.000 
170.000 
-29%
420.000  300.000 
190.000 
-24%
330.000  250.000 
-26%
190.000  140.000 
-38%
320.000  200.000 
-23%
350.000  270.000 
-25%
200.000  150.000 
-36%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

xe mô hình công trình cần cẩu 5008

220.000  140.000 
-36%
220.000  140.000 
-27%
410.000  300.000 
-15%
340.000  290.000 
-14%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KAIDIWEI XE VẬN CHUYỂN 625043

500.000  430.000 
-13%
520.000  450.000 
-25%

Xe cơ giới mô hình tĩnh

KADIWEI XE ĐẦU KÉO CONTAINER 625044

600.000  450.000 
×
KHANGVINHRC SẺ GỌI ĐIỆN THOẠI NGAY KHI NHẬN YÊU CẦU
YÊU CẦU GỌI LẠI