-17%
1.260.000  1.050.000 
-19%

Xe điều khiển

XE BEN ĐIỀU KHIỂN 540

800.000  650.000 
450.000 
-15%
1.000.000  850.000 
-23%
650.000  500.000 
-19%
800.000  650.000 
-19%
800.000  650.000 
-14%
1.100.000  950.000 
-14%
1.400.000  1.200.000 

Xe điều khiển

Xe Cào

500.000 
-24%
850.000  650.000 
-15%
1.000.000  850.000 
-15%
1.000.000  850.000 
-28%
1.800.000  1.300.000 
-25%
1.200.000  900.000 
-14%
1.400.000  1.200.000 
-19%
1.350.000  1.100.000 
-13%
1.720.000  1.500.000 
-10%
500.000  450.000 

Xe công trình điều khiển từ xa

xe cứu hộ cẩu đồ trớn E226-002

500.000 
-15%
1.000.000  850.000 
-52%

Xe công trình điều khiển từ xa

Xe đầu kéo điểu khiển từ xa E562-001

2.490.000  1.200.000 
-18%
550.000  450.000 
-28%
1.800.000  1.300.000 
-11%
1.350.000  1.200.000 
-14%
1.100.000  950.000 
-27%
410.000  300.000 
-20%
650.000  520.000 
-22%
450.000  350.000 
-15%
1.000.000  850.000 
-29%

Xe điều khiển

XE TRỚN MÔ HÌNH E227-002

750.000  530.000 
-24%
850.000  650.000 
×
YÊU CẦU GỌI LẠI
YÊU CẦU GỌI LẠI