-12%
1.000.000  880.000 
-23%
260.000  200.000 
-13%
900.000  780.000 
-20%
750.000  599.000 
-11%
1.100.000  980.000 
-29%
1.400.000  999.000 
-16%
800.000  670.000 
-20%
750.000  599.000 
-18%
550.000  450.000 
-23%
650.000  499.000 
-21%
1.200.000  950.000 
-15%
650.000  550.000 
-19%
1.350.000  1.100.000 
-18%
550.000  450.000 
-19%
800.000  650.000 
-19%
800.000  650.000 
-17%

Xe công trình điều khiển từ xa

Xe đầu kéo điểu khiển từ xa E562-001

1.450.000  1.200.000 
-10%
500.000  450.000 
-11%
1.000.000  890.000 
-11%
1.000.000  890.000 
-20%
1.250.000  1.000.000 
-15%
1.000.000  850.000 
-9%
980.000  890.000 
-20%
1.500.000  1.200.000 
Hết hàng
290.000 
-11%
Hết hàng
1.000.000  890.000 
-24%
Hết hàng
500.000  380.000 
-14%
Hết hàng
1.400.000  1.200.000 
-23%
Hết hàng
650.000  499.000 
Hết hàng
250.000 
-14%
Hết hàng
1.400.000  1.200.000 
-17%
Hết hàng
1.260.000  1.050.000 
-19%
Hết hàng

Xe điều khiển

XE BEN ĐIỀU KHIỂN 540

800.000  650.000 
-20%
Hết hàng
1.100.000  880.000 
-27%
Hết hàng
410.000  300.000 
×
KHANGVINHRC SẺ GỌI ĐIỆN THOẠI NGAY KHI NHẬN YÊU CẦU
YÊU CẦU GỌI LẠI