-17%
1.260.000  1.050.000 
-18%
550.000  450.000 
-19%

Xe điều khiển

XE BEN ĐIỀU KHIỂN 540

800.000  650.000 
-15%
650.000  550.000 
-20%
1.500.000  1.200.000 
-20%
-14%
1.400.000  1.200.000 
-25%
1.200.000  900.000 
-19%
1.350.000  1.100.000 
-10%
500.000  450.000 
-9%
980.000  890.000 
-17%

Xe công trình điều khiển từ xa

Xe đầu kéo điểu khiển từ xa E562-001

1.450.000  1.200.000 
-11%
1.350.000  1.200.000 
290.000 
-11%
1.000.000  890.000 
-29%

Xe điều khiển

XE TRỚN MÔ HÌNH E227-002

750.000  530.000 
×
YÊU CẦU GỌI LẠI
YÊU CẦU GỌI LẠI