-13%
900.000  780.000 
-19%

Xe điều khiển

Moto điều khiển 989-333

850.000  690.000 
220.000 
-25%
600.000  450.000 
-24%
950.000  720.000 
270.000 
380.000 
-29%
420.000  300.000 
-17%
230.000  190.000 
-17%
230.000  190.000 
-17%
230.000  190.000 
-17%
230.000  190.000 
-13%
520.000  450.000 
-17%
780.000  650.000 
-17%
900.000  750.000 
-11%
650.000  580.000 
-19%
800.000  650.000 
-12%
850.000  750.000 
-25%
600.000  450.000 
-26%
470.000  350.000 
-11%

Siêu nhân & robot điều khiển

XE CHẠY ĐA ĐỊA HÌNH NGƯỜI LÁI 77640

1.400.000  1.250.000 
-25%
400.000  300.000 
-29%
420.000  300.000 
-15%
650.000  550.000 
-28%
250.000  180.000 
250.000 
-17%

Xe công trình điều khiển từ xa

Xe đầu kéo điểu khiển từ xa E562-001

1.450.000  1.200.000 

Xe điều khiển

XE ĐIỀU KHIỂN 2413

130.000 

Xe điều khiển

XE ĐIỀU KHIỂN 27-9A

200.000 
-21%

Xe điều khiển

XE ĐIỀU KHIỂN 345-131

280.000  220.000 

Xe điều khiển

XE ĐIỀU KHIỂN 666-TT02

400.000 
×
KHANGVINHRC SẺ GỌI ĐIỆN THOẠI NGAY KHI NHẬN YÊU CẦU
YÊU CẦU GỌI LẠI