-15%
800.000  680.000 
-11%
-15%
1.000.000  850.000 
-22%
1.150.000  900.000 
-27%
550.000  400.000 
-53%
2.580.000  1.200.000 
-17%
1.450.000  1.200.000 
-48%

Xe tăng xe quân sự điều khiển

XE TANK TIGER BÁNH XÍCH – BẮN ĐẠN – KHÓI 789-3

2.300.000  1.200.000 
-21%
+
Hết hàng
700.000  550.000 
-16%
+
Hết hàng
860.000  720.000 
+
Hết hàng
160.000 
-29%
+
Hết hàng
420.000  300.000 
+
Hết hàng
-20%
+
Hết hàng
460.000  370.000 
-11%
+
Hết hàng
1.100.000  980.000 
-8%
+
Hết hàng
850.000  780.000 
-8%
+
Hết hàng
850.000  780.000 
+
Hết hàng
290.000 
-20%
+
Hết hàng
650.000  520.000 
+
Hết hàng

Xe điều khiển

XE TANK ĐIỀU KHIỂN XJ13

200.000 
-22%
+
Hết hàng
450.000  350.000 
+
Hết hàng

Xe điều khiển

XE TĂNG ĐIỀU KHIỂN 360

-17%
+
Hết hàng
300.000  250.000 
-19%
+
Hết hàng
620.000  500.000 
-43%
+
Hết hàng
1.580.000  900.000 
+
Hết hàng
1.200.000 
-11%
+
Hết hàng
1.350.000  1.200.000 
×
KHANGVINHRC SẺ GỌI ĐIỆN THOẠI NGAY KHI NHẬN YÊU CẦU
YÊU CẦU GỌI LẠI