Bên shop sẽ tiếp nhận đơn hàng lên đơn sớm nhất và nhanh nhất